Zeus fordonslarm SMS

Zeus fordonslarm SMS
friend finder
Image by induoab
Zeus har tre larmingångar och kontaktar upp till fem olika användare vid larm genom såväl SMS som genom uppringning. Detta är en dubbel säkerhet som är användbar särskilt när nätet är högt belastat. Den användare som besvarar larmenhetens uppringning kan dessutom höra vad som händer vid det larmade objektet. Det larmade objektet kan positioneras med hjälp av GSM positioneringstjänster som operatörer erbjuder så som tillexempel Telia Friend Finder eller Tele2 Street Smart vilket ger en ungefärlig position.