Jerry Springer celebrates 20 years of mayhem

Jerry Springer celebrates 20 years of mayhem
Thanks to Jerry Springer, the idea of a midget standing on a table to start a food fight or passionately kissing her sister on a daytime TV show doesn’t seem…
Read more on Local 12 Cincinnati

Jerry Springer celebrates 20 years of mayhem
NEW YORK (AP) — Thanks to Jerry Springer, the idea of a midget standing on a table to start a food fight or passionately kissing her sister on a daytime TV show doesn’t seem so shocking anymore. Springer’s theater of the absurd is like video wallpaper now, as he celebrates …
Read more on The Herald News

Anong magagawa ni Jolo Revilla bilang batang pulitiko?
Sa isang bansang itinuturing na mahalaga at impluwensiya ang pamamarali sa pulitika, ang pagwawagi ni Jolo Revilla bilang isang kapitan ng barangay sa Cavite ay malaking pagdalumat. Kahit nga inaaring mababa at maliit lang ang posisyon ng isang barangay captain sa pananaw sa pangkalahatang pagkakahalayhay ng kapangyarihan at kone-koneksyon ng iba pang inihahalal na opisyal sa […] No related …
Read more on Pinoy Weekly